Beskid Niski: najpiękniejsze drewniane cerkwie. Łemkowszczyzna, cz. 1.

Beskid Niski to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych zakątków naszego kraju. Najdziksze góry w Polsce nie tylko czarują swoim urokiem, ale i kryją w sobie mnóstwo tajemnic. Historia oraz kultura regionu jest widoczna dziś gołym okiem w postaci drewnianych cerkwi, którymi naszpikowana jest Łemkowszczyzna. W tym cyklu wpisów zabiorę Was do cichych wiosek z łemkowskim duchem, aby pokazać Wam najpiękniejsze drewniane cerkwie Beskidu Niskiego.

W pierwszej części przedstawię najpiękniejsze drewniane cerkwie zachodniej Łemkowszczyzny – od Koniecznej po Szczawnik (Beskid Sądecki), zaś w moim wcześniejszym wpisie opisałem inne największe atrakcje Beskidu Niskiego.

Cerkiew w Zdyni na tle Drogi Mlecznej.
Kulturowa historia Beskidu Niskiego – Łemkowszczyzna
Łemkowszczyzna i Łemkowie

Wpis dotyczący najpiękniejszych cerkwi Łemkowszczyzny należy rozpocząć od wyjaśnienia czym właściwie jest Łemkowszczyzna? Otóż jest to obszar, na którym przez wieki zamieszkiwali Łemkowie – jedna z czterech oficjalnie zatwierdzonych mniejszości etnicznych w Polsce. Jest to ludność rusińska zamieszkująca północną część Karpat, w szczególności Beskid Niski, Beskid Sądecki oraz Bieszczady. Mieszkali oni zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej. W połowie wieku XX zostali wysiedleni z rodzimych ziem na inne obszary Polski (m.in. Dolny Śląsk) oraz na Ukrainę.

Największa fala wysiedleń miała miejsce w 1947 roku podczas „Akcji Wisła”, która trwała do roku 1950. Łemkowie nie zamieszkują dziś tak licznie tych ziem, dlatego nie możemy zdefiniować Łemkowszczyzny jako zwartego regionu etnograficznego. Jednak dziedzictwo materialne oraz duchowe jakie po sobie pozostawili, pozwala określić granice tej zagadkowej krainy. Dziś na terenie Polski mieszka około 10 500 Łemków. Jednym z najbardziej znanych Łemków był Nikifor Krynicki, właściwie Epifaniusz Drowniak, malarz, reprezentant prymitywizmu oraz.. Andy Warhol. Łemkowie są wyznania grekokatolickiego oraz prawosławnego, co zaś wyróżnia ich na tle większości Polaków. Posługują się także cyrylicą – można zauważyć to przemierzając łemkowskie wioski w postaci dwujęzycznych tablic. Na obszarze tym zamieszkiwali/zamieszkują również Huculi oraz Bojkowie.

Zarys granic Łemkowszczyzny

Najbardziej wysuniętymi na wschód wioskami Łemkowszczyzny są Żubracze, Solinka oraz Szczerbanówka znajdujące się w Bieszczadach Zachodnich, zaś na zachód kraina ta sięgała wiosek Roztoka Mała i Wierchomla Wielka. Należy wspomnieć także o łemkowskich enklawach, tzw. Rusi Szlachtowskiej (nieopodal Szczawnicy) oraz Rusi Krośnieńskiej. Północne granice krainy nie sięgały miast Gorlice czy Dukli. Szczegółowo o granicach Łemkowszczyzny oraz poszczególnych wioskach wchodzących w jej skład możecie przeczytać na blogu lemkowyna.blogspot.com.

Mapa Łemkowszczyzny
Mapa obrazująca zasięg grup zamieszkujących polskie Karpaty Wschodnie. Źródło: wikipedia.pl
Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego – budowa

Głównym tematem tego wpisu są drewniane cerkwie Beskidu Niskiego i też na tym regionie skupimy swoją uwagę. Przemierzając teren najdzikszych gór Polski, w wielu wioskach spotkamy drewniane świątynie. Dlaczego są one tak szczególne? Oprócz bycia swoistymi świadkami historii tych ziem są również perłami architektonicznymi. Zbudowane w charakterystycznym stylu, bogate w piękne zdobienia, pachnące drewnem i budzące poczucie mistycyzmu – te zwroty idealnie odpowiadają tym świątyniom. 16 obiektów położonych na ziemiach Polski i Ukrainy zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z których 8 znajduje się w Polsce, w tym 5 na Łemkowszczyźnie.

Charakterystyczny dla cerkwi zachodniołemkowskich jest wyraźny trójpodział na babiniec, nawę główną oraz prezbiterium, bryła często charakteryzuje się konstrukcją zrębową. Wyróżniające się namiotowymi dachami, często są pokryte gontem zarówno na kalenicowym dachu, jak i ścianach zewnętrznych/elewacji. Dach oraz wieżę wieńczą kopuły – makowice, banie z latarniami, bądź ich imitacją z umiejscowionymi na czubkach krzyżami. Górny poziom wieży posiada często izbicę, czyli dobudowany poziom, w którym może znajdować się dzwon. Wyróżnikami najstarszych świątyń jest lokalizacja okna wyłącznie od strony południowej, w rezultacie czego były one chronione przed wiatrem i śniegiem. Umiejscowienie okien wiązało się także z mitami, wedle których zło przychodzić miało z północy.

Dokładny opis budowy cerkwi zachodniołemkowskich wraz z wyraźnymi przykładami znajdziecie na blogu beskid-niski-pogorze.pl.

cerkiew zachodniołemkowska schemat
Schemat budowy drewnianej cerkwi zachodniołemkowskiej. Źródło: beskid-niski-pogorze.pl

Kolejną, jeszcze bardziej mistyczną cechą jest zbudowany wokół świątyń mur oraz częste nasadzenia drzew. Ich zadaniem było wyraźne odznaczenie obszaru świętego, czyli sfery sacrum od sfery ludzkiej, codziennej – profanum.

Pojawiające się tu drewniane cerkwie Beskidu Niskiego znajdują się na ziemiach zachodniej Łemkowszczyzny. Poniższa mapa przedstawia wybrane przeze mnie najciekawsze drewniane cerkwie wybranego obszaru. Ponieważ nie jest to ranking rozpocznę zestawienie od mojego kierunku zwiedzania – Bielanki. W opisach podałem dystans w kilometrach dzielący kolejne obiekty.

Najpiękniejsze drewniane cerkwie Beskidu Niskiego
Drewniana cerkiew w Bielance

Pierwszą cerkwią na mojej trasie była greckokatolicka Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Bielance. Została zbudowana w 1773 roku. Ściany cerkwi pokryto gontem, zaś tzw. cebulowe hełmy (banie, makowice) obłożono blachą. Izbica – nadwieszona kondygnacja dzwonnicy, pomalowana została na niebiesko, w związku z tym budowla pięknie kontrastuje z otoczeniem. Wieża ta posiada zachatę – dodatkową zadaszona przestrzeń. Wewnątrz cerkwi znajduje się ikonostas namalowany w 1783 roku. Dziś świątynia obsługuje wiernych trzech wyznań – prawosławnego, greckokatolickiego oraz katolickiego.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Bielance.
Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Bielance

Ze względu na zadrzewienia wokół świątyń w niektórych porach roku mogą one nie być w pełni widoczne z każdego miejsca, co bardzo dobrze widać na przykładzie drewnianej cerkwi w Bielance.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Bielance.
Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Bielance
Drewniana cerkiew w Leszczynach

Wyłaniająca się sponad pól i wzgórz Beskidu Niskiego Cerkiew świętego Łukasza w Leszczynach zbudowano w 1835 roku. Ze względu na swoją lokalizację niebywale malowniczo komponuje się z krajobrazem. Podobnie do cerkwi w Bielance ta również jest trójdzielna, pokryta gontem, z wyjątkiem kopuł i dachów pokrytych blachą. Świątynia jest orientowana, oznacza to, że jej prezbiterium skierowano w kierunku wschodnim. Obecnie jest cerkwią prawosławną.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Cerkiew św. Łukasza w Leszczynach.
Cerkiew świętego Łukasza w Leszczynach

Drewniana cerkiew w Leszczynach znajduje się 4,3 km od drewnianej cerkwi w Bielance.

Drewniana cerkiew w Kunkowej

Powstanie Cerkwi świętego Łukasza w Kunkowej szacuje się na rok 1868. Jest typową cerkwią zachodniołemkowską. Elementy wyposażenia świątyni, takie jak figury, pozostałości ikonostasu, marmurowe pilastry i kolumny pochodzą z okresu między XVIII, a XIX wiekiem. Jest cerkwią filialną prawosławną.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Cerkiew św. Łukasza w Kunkowej.
Cerkiew świętego Łukasza w Kunkowej

Podczas jazdy samochodem przez wioskę Kunkowa, cerkiew wygląda spośród drzew porastających wzgórze, na którym ją zbudowano, dzięki czemu prezentuje się ona niewątpliwie malowniczo.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Cerkiew św. Łukasza w Kunkowej.
Cerkiew świętego Łukasza w Kunkowej

Drewniana cerkiew w Kunkowej znajduje się 2,1 km od drewnianej cerkwi w Leszczynach.

Drewniana cerkiew w Uściu Gorlickim

Cerkiew św. Paraskewy w Uściu Gorlickim znajduje się w centrum wsi. Zbudowano ją w roku 1786 na miejscu starszej świątyni, stojącej tutaj od około 1539 roku. Podobnie do poprzedniczek reprezentuje typ zachodniołemkowskiego budownictwa sakralnego, posiada wyraźne dachy namiotowe i jest świątynią trójdzielną. Należy do parafii greckokatolickiej.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Cerkiew św. Paraskewy w Uściu Gorlickim.
Cerkiew świętej Paraskewy w Uściu Gorlickim

Drewniana cerkiew w Uściu Gorlickim znajduje się 7,1 km od drewnianej cerkwi w Kunkowej.

Drewniana cerkiew w Przysłupie

Cerkiew świętego Michała Archanioła w Przysłupie zbudowano w 1756 roku. Pierwotnie znajdowała się na brzegu potoku, jednak przez coroczne wzbieranie wód roztopowych i podtapianie świątyni przeniesiono ją nieco wyżej. Nowa lokalizacja również nie okazała się idealną, ponieważ w związku z ruchami masowymi na stromym stoku doszło do naruszenia jej konstrukcji, którą naprawiono. Należy do parafii greckokatolickiej.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Cerkiew św. Michała Archanioła w Przysłupie.
Cerkiew świętego Michała Archanioła w Przysłupie
Cerkiew św. Michała Archanioła w Przysłupie.
Cerkiew świętego Michała Archanioła w Przysłupie

Drewniana cerkiew św. Michała Archanioła w Przysłupie znajduje się 8,8 km od drewnianej cerkwi w Uściu Gorlickim.

Drewniana cerkiew w Gładyszowie

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie ukończono w 1939 roku. Nie jest ona typową cerkwią zachodniołemkowską, o czym świadczy zarówno jej kształt, jak i pochodzenie. Niewątpliwie wyróżnia się spośród pozostałych budowli sakralnych regionu dzięki swojemu kształtowi, mianowicie zbudowano ją na planie krzyża łacińskiego (równoramiennego). W przeciwieństwie do pozostałych omawianych cerkwi jej budowniczowie nie byli Łemkami, a Hucułami. W 1985 roku wróciła pod opiekę parafii greckokatolickiej i z pewnością jest jedną z najpiękniejszych drewnianych cerkwi Beskidu Niskiego.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie
Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie

Do świątyni prowadzi drzewiasta aleja, zdecydowanie nadająca uroku miejscu.

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie
Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie

Drewniana cerkiew w Gładyszowie znajduje się 7,7 km od drewnianej cerkwi w Przysłupie.

Drewniana cerkiew w Zdyni

Rok ukończenia budowy Cerkwi Opieki Matki Bożej w Zdyni nie jest do końca wyjaśniony, ze względu na tę niewiadomą podawane są dwie daty: 1786 lub 1795 rok. Poprzednio istniała tu cerkiew pochodząca z XVI wieku. Jest ona trójdzielną cerkwią ze ścianami w całości obłożonymi gontem, blaszanym dachem, a także pokrytymi blachą wieżami i ich elementami.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Cerkiew Opieki Matki Bożej w Zdyni
Cerkiew Opieki Matki Bożej w Zdyni

Otoczona jest dość wysokim murem z piękną drewnianą bramą-dzwonnicą. Jest świątynią należącą do parafii prawosławnej.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Cerkiew Opieki Matki Bożej w Zdyni
Cerkiew Opieki Matki Bożej w Zdyni

Cerkiew w Zdyni jest zdecydowanie moją ulubioną, gdyż oprócz fantastycznej bryły ulokowano ją w niesamowicie sielskim krajobrazie. Wokół znajdują się gospodarstwa, polne drogi i pastwiska, na których prowadzony jest wypas krów – takie widoki z pewnością oczarują każdego odwiedzającego!

Krajobrazy wokół drewnianej cerkwi w Zdyni

Drewniana cerkiew w Zdyni znajduje się 5,2 km od drewnianej cerkwi w Gładyszowie.

Drewniana cerkiew w Koniecznej

Cerkiew świętego Bazylego Wielkiego w Koniecznej zbudowano w 1905 roku i w przeciwieństwie do poprzednich (z wyjątkiem cerkwi w Gładyszowie) nie posiada wyraźnego okalającego ją muru. Jest trójdzielna, orientowana, zatem jej prezbiterium skierowane jest ku kierunkowi wschodniemu. Nie jest pokryta gontem, a oszalowana drewnianymi deskami, jej dach pokryto blachą. Świątynia posiada osobną dzwonnicę, należy do parafii prawosławnej w Zdyni.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej
Cerkiew świętego Bazylego Wielkiego w Koniecznej

Wnętrze cerkwi charakteryzuje się sklepieniem imitującym rozgwieżdżone niebo, a także ikonostasem o rzadkim schodkowym układzie ikon, który przywieziono tutaj z Sambora (Ukraina) w 1912 roku.

Podobnie jak w przypadku pobliskiej Zdyni, także tutaj krajobrazy wyglądają niezwykle sielsko.

Krajobrazy w sąsiedztwie drewnianej cerkwi w Koniecznej
Krajobrazy w sąsiedztwie drewnianej cerkwi w Koniecznej

Drewniana cerkiew w Koniecznej znajduje się 3,7 km od drewnianej cerkwi w Zdyni.

Świątynia ta zlokalizowana jest się około 500 metrów od granicy ze Słowacją, w rezultacie czego w okresie zamknięcia granic Polski, w celu dalszego zwiedzania drewnianych cerkwi Beskidu Niskiego byłem zmuszony do powrotu nieco na północ – ku wiosce Skwirtne.

Drewniana cerkiew w Skwirtnem

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana w Skwirtnem uważana jest za jedną z najpiękniejszych cerkwi zachodniołemkowskich. Nic w tym dziwnego, gdyż stanowi modelowy przykład tego typu budowli. Zbudowana w 1837 roku w całości pokryta jest gontem, co wyróżnia ją spośród poprzednich przykładów – tu drewniany jest również dach i banie. Wieżę słupowej konstrukcji otacza zachata, czyli zabudowana przestrzeń pod szerokim okapem, dodająca nieco zadaszonej przestrzeni.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. 
Cerkiew świętych Kosmy i Damiana w Skwirtnem
Cerkiew świętych Kosmy i Damiana w Skwirtnem

Drewniana cerkiew w Skwirtnem znajduje się 14,4 km od drewnianej cerkwi w Koniecznej i 8,8 km od drewnianej cerkwi w Gładyszowie.

Drewniana cerkiew w Kwiatoniu

Datowana na 2 połowę XVII wieku Cerkiew świętej Paraskewy w Kwiatoniu z racji swojego kształtu oraz wykończenia uważana jest nie tylko za najpiękniejszą zachodniołemkowską świątynię (konkretnie typu północno-zachodniego), ale także jedną z najpiękniejszych cerkwi w Polsce.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. 
Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu.
Cerkiew świętej Paraskewy w Kwiatoniu

Dzięki modelowej bryle w 2013 roku wpisano ją na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Data na jednej z belek wieży wskazuje, że została ona prawdopodobnie dobudowana do świątyni w 1743 roku, zaś rokiem ukończenia budowy cerkwi uważa się rok 1700. Posiada dachy namiotowe i podobnie do cerkwi w Skwirtnem w całości pokryto ją drewnem. Również tutaj wieża posiada zachatę.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. 
Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu.
Cerkiew świętej Paraskewy w Kwiatoniu

Piękne zdobienia zewnętrzne, drewniane gontowe „łuski” oraz cebulowe banie zostały wykonane z ogromną starannością, wszystkie trzy makowice zdobią krzyże.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. 
Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu.
Cerkiew świętej Paraskewy w Kwiatoniu

Wokół świątyni można dostrzec ogrodzenie z bali wraz z dwoma bramkami, obie z nich mają daszki pokryte gontem, które wieńczą banie. Fragment bogatego wnętrza wraz z ikonostasem możecie zobaczyć w poprzednim wpisie dotyczącym Beskidu Niskiego.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. 
Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu.
Cerkiew świętej Paraskewy w Kwiatoniu

Drewniana cerkiew w Kwiatoniu znajduje się 1,9 km od drewnianej cerkwi w Skwirtnem.

Około 4,4 km na południe od Kwiatonia znajduje się również godna uwagi drewniana Cerkiew Opieki Matki Bożej w Hańczowej zbudowana w 1 połowie XIX wieku.

Drewniana cerkiew w Czarnej

Cerkiew świętego Dymitra w Czarnej zbudowana została w roku 1764. Podobnie jak poprzedniczki jest ona obiektem o typowych cechach świątyni zachodniołemkowskiej. Posiada orientowane w kierunku wschodnim prezbiterium, elewacja pokryta jest gontem, zaś namiotowe dachy i banie obłożono blachą.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. 
Cerkiew świętego Dymitra w Czarnej
Cerkiew świętego Dymitra w Czarnej

Drewniana cerkiew w Czarnej znajduje się 9,6 km od drewnianej cerkwi w Kwiatoniu oraz 6 km od drewnianej cerkwi w Uściu Gorlickim.

Drewniana cerkiew w Brunarach

Cerkiew w Brunarach, obecnie Kościół NMP Wniebowziętej pochodzi z XVIII wieku, natomiast wcześniej na jej miejscu znajdowała się świątynia zbudowana prawdopodobnie około 1616 roku. Jest to cerkiew trójdzielna, pokryta blachą i gontem, przypomina nieco cerkiew w Czarnej, choć tutaj blachą pokryte są jedynie banie oraz makowice. Wieża posiada zachatę. Ze względu na architekturę oraz jej idealne zachowanie, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, w 2013 roku wpisano ją na listę UNESCO.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Kościół NMP Wniebowziętej w Brunarach
Kościół NMP Wniebowziętej w Brunarach

Drewniana cerkiew w Brunarach znajduje się 4,1 km od drewnianej cerkwi w Czarnej.

Drewniana cerkiew w Bereście

Cerkiew w Bereście, dziś Kościół MB Nieustającej Pomocy w Bereście zbudowano w 1842 roku. Jak wiele innych, również ona została przemianowana na kościół rzymskokatolicki po „Akcji Wisła” w 1947 roku. Jest drewnianą świątynią typu zachodniołemkowskiego, podobnie jak poprzednie pokryto ją gontem z wyjątkiem dachów, baniastych hełmów oraz dachu zachaty. Znajdująca się poza murem dzwonnica jest stosunkowo nowa, dobudowana w znacznie późniejszym okresie.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Kościół MB Nieustającej Pomocy w Bereście
Kościół MB Nieustającej Pomocy w Bereście
Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Kościół MB Nieustającej Pomocy w Bereście
Kościół MB Nieustającej Pomocy w Bereście

Drewniana cerkiew w Bereście znajduje się 11,8 km od drewnianej cerkwi w Brunarach.

Godną uwagi jest również drewniana cerkiew w Boguszy z 1856 roku, 12,4 km na zachód od cerkwi w Brunarach, a także cerkiew w Bińczarowej, 7,7 km od Brunar.

Drewniana cerkiew w Powroźniku

Cerkiew świętego Jakuba w Powroźniku zbudowano w 1600 roku, w rezultacie czego jest ona najstarszą istniejącą cerkwią w polskiej części Karpat. Teraźniejszy kształt uzyskała w 1814 roku po przeniesieniu jej na obecne miejsce w następstwie powodzi. Posiada typowe dla architektury zachodniołemkowskiej cechy, a więc wyraźny trójpodział czy namiotowy dach. Całkowicie pokryto ją drewnem. Umiejscowienie okien wyłącznie od strony południowej związane jest ze wspomnianym przesądem, iż zło przychodzi z północy, również ochroną przed czynnikami atmosferycznymi. W cerkwi zachował się dzwon z 1615 roku, a także polichromia zakrystii z 1607 roku, XVIII-wieczny ikonostas oraz inne cenne zabytki.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Cerkiew świętego Jakuba w Powroźniku
Cerkiew świętego Jakuba w Powroźniku

W 2013 roku cerkiew wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Cerkiew świętego Jakuba w Powroźniku
Cerkiew świętego Jakuba w Powroźniku

Drewniana cerkiew w Powroźniku znajduje się 19 km na południe od drewnianej cerkwi w Bereście i 6 km na południe od Krynicy-Zdroju.

Podróżując na południe z Berestu warto zajrzeć również do przepięknej dawnej drewnianej cerkwi świętego Dymitra w Roztoce Wielkiej, którą niesłusznie pominąłem na swojej trasie. Na południe od Powroźnika w miejscowości Dubne znajduje się pięknie położona dawna drewniana cerkiew świętego Michała Archanioła.

Drewniana cerkiew w Szczawniku

Cerkiew świętego Dymitra w Szczawniku pochodząca z 1841 roku jest również wspaniałym przykładem architektury sakralnej zachodniej Łemkowszczyzny. W wiosce cerkiew znajdowała się już w 1624 roku. Elewację obecnej świątyni pokryto gontem, natomiast namiotowy dach oraz banie obłożono blachą. Obecnie użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki. Za cerkwią znajduje się źródło wody mineralnej.

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. 
Cerkiew świętego Dymitra w Szczawniku
Cerkiew świętego Dymitra w Szczawniku
Podsumowanie

Drewniane cerkwie Beskidu Niskiego to zdecydowanie jedne z najciekawszych obiektów architektonicznych w Polsce. Często towarzysząca budowlom cisza oraz bezpośrednia łączność z naturą, a do tego intensywny zapach starego drewna i kadzideł wzmagają poczucie mistycyzmu oraz świętości tych budowli. Wymienione przeze mnie drewniane cerkwie tej 'najbardziej zachodniej’ Łemkowszczyzny zostaną rozbudowane w kolejnym wpisie, gdzie przedstawię kolejne budowle, tym razem z obszaru centralnego Beskidu Niskiego.

Dzięki niewielkim odległościom przedstawiona przeze mnie trasa jest możliwa do przejechania samochodem w jeden dzień. Beskid Niski jest świetnym miejscem także do wycieczek rowerowych z racji niedużych przewyższeń terenu, a włączenie cerkwi w swoje plany uczyni wycieczkę podróżą przez kulturę i historię magicznej Łemkowszczyzny.

buy coffee to

11 thoughts on “Beskid Niski: najpiękniejsze drewniane cerkwie. Łemkowszczyzna, cz. 1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *